Testy integracyjne

Testowanie integracyjne jest poziomem procesu testowania, gdzie poszczególne moduły są połączone i testowane w grupie.
Celem tego testu jest wykazanie błędów integracyjnych pomiędzy połączonymi modułami.

Test sterowników i fragmentów (…) są wykorzystywane do pomocy w testach integracyjnych.

Uwaga: Określenie jednostki jest dyskusyjne i może to oznaczać jedną z następujących czynności:

Analogia

W procesie wytwarzania długopisu, nasadka, ciało, końcówka i klips, tusz oraz długopis są produkowane, oraz testowane osobno.
Kiedy dwie lub więcej jednostek jest gotowych, są łączone oraz poddawane zintegrowanemu testowi. Na przykład, czy klips pasuje do ciała, czy też nie.

Metoda

Każda z metod testowania Black Box, White Box oraz Gray Box może zostać zastosowana. Zazwyczaj metoda zależy od jej definicji “modułu”.

Zadania

Plan testu integracyjnego

Zintegrowane testy przypadków/skryptów

Test integracyjny

Kiedy testy integracyjne są wykonywane?

Testy integracyjne są wykonywane po testowaniu jednostki oraz przed testowaniem systemowym.

Kto wykonuje testy Integracyjne?

Testy Integracyjne są wykonywane przez samych Deweloperów lub niezależnych programistów.

METODY

Big Bang jest podejściem testowania integracyjnego, gdzie wszystkie lub większość jednostek jest łączone wspólnie i testowane za jednym razem. Więc jaka jest różnica między testowaniem integracyjnym, Big Bang a testowaniem Systemu? Cóż, poprzednie testy wykazywały tylko wzajemne interakcje między modułami, natomiast ten test bada cały system.

Top Down jest podejściem testowania integracyjnego, gdzie testowane są najwyższe poziomy modułów jako pierwsze, a potem niższe testowane są krok po kroku.
To podejście jest wykorzystywane przy technice Top Down. Testy Stubs są potrzebne do symulacji niższych jednostek, które mogą nie być dostępne w początkowych etapach.

Bottom Up jest podejściem testowania integracyjnego, gdzie dolne poziomy jednostek są testowane jako pierwsze, a wyższe poziomy testowane są krok po kroku. To podejście jest wykorzystywane kiedy używana jest technika bottom up.
Testy sterowników są potrzebne do symulacji wyższych jednostek, które mogą nie być dostępne w początkowych etapach.

Sandwich/Hybrid jest podejściem testowania integracyjnego, który jest kombinacją metod Top Down i Bottom Up.

Wskazówki

Upewnij się, że masz prawidłowe dokumenty z projektowania, gdzie każda jednostka jest jasno opisana. W rzeczywistości będziesz w stanie wykonywać testy integracyjne bez tych informacji.

Upewnij się, że masz solidny system zarządzania oprogramowania na miejscu. Albo, będziesz musiał marnować czas na śledzenie właściwej wersji każdej jednostki, szczególnie jeśli liczba zintegrowanych jednostek jest ogromna.

Upewnij się, że każda jednostka jest testowana przed rozpoczęciem testu integracyjnego.

W miarę możliwości zautomatyzuj swoje testy, szczególnie kiedy używasz metod Top Down lub Bottom Up, ponieważ testowanie regresyjne jest ważne za każdym razem kiedy integrujesz moduł, manualne testy regresyjne mogą być efektywne.

Zdefiniowane przez ISTQB

Testy integracyjne: Wykonywane są, aby wykryć błędy w interfejsie oraz w interakcjach między zintegrowanymi składnikami lub systemami.
Zobacz także integracyjne testy komponentowe, integracyjne testy systemu.

Integracyjne testy komponentowe: Wykonywanie testów, aby wykryć usterki w interfejsie i interakcjach między zintegrowanymi komponentami.

Test integracji systemu: Testowanie integracji systemów i pakietów do organizacji zewnętrznych (e.g Electronic Data Interchange, Internet )