Testowanie oprogramowania

Firma GRYFTEC oferuje usługi testowania oprogramowania przez doświadczonych i posiadających certyfikat ISTQB testerów. Specjalizujemy się w testowaniu, projektowaniu i rozwoju oprogramowania wbudowanego (embedded systems). Zapewniamy wsparcie na dowolnym, wymaganym przez klienta, etapie.

ISTQB International_original

Oferujemy usługi w zakresie testowania oprogramowania:

Testy modułowe (unit/component testing)
Testowanie poszczególnych komponentów oprogramowania.

  Stosowane typy testów:

 • Analiza ścieżek (path analysis)
 • Użycie klas równoważności
 • Testowanie wartości brzegowych
 • Testowanie składniowe
Testy integracyjne (integration testing)
Testy systemowe (system testing)
Proces testowania zintegrowanego systemu w celu sprawdzenia jego zgodności z wyspecyfikowanymi wymaganiami.

  Stosowane typy testów:

 • Testy instalacyjne
 • Testy funkcjonalne
 • Testy niefunkcjonalne
 • Testy interfejsu
 • Testy wydajnościowe
 • Testy regresywne
 • Testy bezpieczeństwa
Testy akceptacyjne (acceptance testing)
Testowanie formalne przeprowadzane w celu umożliwienia użytkownikowi, klientowi lub innemu uprawnionemu podmiotowi ustalenia, czy zaakceptować system lub moduł.

  Stosowane typy testów:

 • Testy funkcjonalne
 • Testy niefunkcjonalne
 • Testy wydajnościowe
 • Testy bezpieczeństwa
Techniki testowania
Testy przeprowadzane metodami czarnej skrzynki (black box) i białej skrzynki (white box) określają perspektywę z której tester wykonuje swoją pracę.

  Stosowane techniki testów:

 • Technika czarnej skrzynki (Black Box Tests)
 • Technika szarej skrzynki (Grey Box Tests)
 • Technika białej skrzynki (White Box Tests)

Wykorzystywane narzędzia testowania

Oprogramowanie testów i optymalizacja oprogramowania embedded z użyciem debbugera firmy Lauterbach GmbH.

Projektowanie, automatyzacja i optymalizacja skryptów do testów automatycznych w NI Teststand.

Tworzenie warunków testowych: dobór prekondycji, klas ekwiwalencyjnych, wartości granicznych oraz określenie spodziewanych wyników do testów z wykorzystaniem narzędzi typu Classification Tree Editor.

Wykorzystanie magistrali CAN w testach systemów embedded poprzez narzędzia firmy Vector: CANalyzer i CANoe.