Testowanie czarnoskrzynkowe

Testowanie czarnoskrzynkowe, znane również jako test behawioralny, jest metodą testowania oprogramowania, w którym wewnętrzne struktury/ projekty/ implementacje nie są znane testerowi. Testy te mogą być funkcjonalne lub niefunkcjonalne, ale zazwyczaj są one funkcjonalne.

Sposób ten nazywa się tak dlatego, że program nie jest widoczny dla testera, jest jak czarna skrzynka, w której nic nie można zobaczyć.

Metoda ta szuka błędów w prezentowanych kategoriach:

Testowanie czarnoskrzynkowe

Testowanie czarnoskrzynkowe – przykład

Tester bez wiedzy o wewnętrznych strukturach strony www, bada strony web za pomocą przeglądarki, wprowadza dane (klika, naciska klawisze) oraz weryfikuje je na wyjściu, oczekując rezulatatu.

Testowanie czarnoskrzynkowe – stosowane poziomy

Testowanie czarnoskrzynkowe stosowane dla wszystkich poziomów oprogramowania procesu testowania:

Im wyższy poziom,a tym samym bardziej skomplikowany box, tym bardziej metoda black box wchodzi w użycie.

Techniki testowania czarnoskrzynkowego

Prezentujemy kilka technik, które mogą być użyte do zaprojektowania testu czarnoskrzynkowego

Testowanie czarnoskrzynkowe – zalety

Przypadek testowy może być zaprojektowany jak tylko specyfikacja będzie kompletna

Testowanie czarnoskrzynkowe – wady

Definicja ISTQB