Praktyki studenckie

Często początkiem kariery zawodowej w naszej firmie jest praktyka studencka. Zasadniczym celem praktyk studenckich jest zintegrowanie nabytej w trakcie studiów wiedzy oraz skonfrontowanie jej z rzeczywistością. Praktykanci otrzymują możliwość zastosowania wiedzy teoretycznej uzyskanej w toku studiów w praktyce.

Osoby biorące udział w praktykach mają możliwość realizowania zadań pod okiem doświadczonych specjalistów w firmie o zasięgu międzynarodowym, wykorzystującej najnowsze technologie.

Pracownik wyznaczony jako opiekun praktykanta deleguje mu zadania, ocenia ich wykonanie, a także doradza i służy pomocą. Zależy nam na tym, aby wysiłek młodych ludzi przekładał się zarówno na korzyści dla firmy, jak i na zdobyte doświadczenia zawodowe dla praktykantów.

Zapraszamy do współpracy studentów Informatyki, Elektroniki, Automatyki lub kierunków pokrewnych.

Jeśli jesteś zainteresowana/y odbyciem praktyki w naszej firmie wypełnij formularz zgłoszeniowy.

    Wyślij CV


    Stanowisko:

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko -Praktykant- prowadzonej przez firmę GRYFTEC Embedded Systems Sp. z o.o. Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej dla kandydatów do pracy.