Język skryptowy PRACTICE®

PRACTICE® jest językiem skryptowym stanowiącym element narzędzi TRACE32®, zorientowanym liniowo, który można wykorzystać do rozwiązywania wszystkich typowych problemów związanych z debugowaniem i uruchamianiem złożonych systemów mikroprocesorowych.

Język ten pozwala na efektywny development interaktywnych programów wspomagających proces debugowania i uruchamiania systemu mikroprocesorowego, automatyzacji testów, a nawet procesów produkcyjnych.

Język PRACTICE® opiera się na niezwykle skutecznej koncepcji obsługi zmiennych programu i parametrów poleceń. Koncepcja makro pozwala na zmianę parametrów w dowolnym miejscu polecenia. Ponieważ zmienne w PRACTICE® występują jedynie jako makra, konflikty między nazwami programów targetu są wykluczone.

Firma GRYFTEC oferuje usługi w zakresie wykorzystania PRACTICE®: