Responsibilities:

Qualifications:

What to expect:

If you enjoy tackling new challenges and working on exciting projects, apply your CV and become a part of our creative team of engineers.

We reserve the right to answer only selected offers.

    Wyślij CV


    Stanowisko:

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko Software Tester prowadzonej przez firmę GRYFTEC Embedded Systems Sp. z o.o. Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej dla kandydatów do pracy.