Obsolescence engineering

Nasza firma zapewnia rozwiązania niezbędne do zapewnienia ciągłości pracy systemów i ich żywotności w aspekcie starzenia się technologii
i szeroko pojętych projektów. Jest to niezwykle istotny aspekt rozwoju
i utrzymania systemu.

Oferujemy usługi w zakresie:

Możemy dostosować produkt do nowej platformy, sprawić, by działał na nowym systemie operacyjnym, z nowymi urządzeniami peryferyjnymi utrzymującymi funkcjonalność systemu.

Oferujemy klonowanie układów scalonych, mikrokontrolerów, które nie są już dostępne poprzez odtworzenie funkcji na układach FPGA.

Odświeżenie produktu, dla którego nie ma dokumentacji i specyfikacji technicznej. Możemy przeanalizować produkt tak, aby odtworzyć dokumentację projektową w celu przyszłego rozwoju, który może być zrealizowany przy współpracy z nami.

Obsolescence engineering