Qualifications:

What to expect:

If you are looking for a challenging and rewarding career in a dynamic organization, we would love to hear from you!

We reserve the right to answer only selected offers.

    Wyślij CV


    Stanowisko:

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko Internship-Quality Assurance and Process Analyst, prowadzonej przez firmę GRYFTEC Embedded Systems Sp. z o.o. Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej dla kandydatów do pracy.