Akademia testowania-współpraca z WE ZUT

04/04/2019

Już jutro rusza kolejna edycja Akademii testowania. Tym razem zajęcia realizowane będą we współpracy z Wydziałem Elektrycznym, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Spotkania prowadzone będą przez naszych najbardziej doświadczonych testerów dla studentów II stopnia na kierunku Teleinformatyka w ramach przedmiotu: Testowanie i wersjonowanie aplikacji.

Jesteśmy firmą, która ma wieloletnie doświadczenie w wytwarzaniu
i testowaniu urządzeń mikroprocesorowych. Testujemy urządzenia we współpracy z międzynarodowymi firmami m.in. na rynkach urządzeń morskich. Naszym celem jest przekazanie tej wiedzy oraz umiejętności teoretycznych i praktycznych osobom uczestniczącym w zajęciach.

Warsztaty odbywać się będą w siedzibie naszej firmy przez około 4 tygodnie.

Współpraca z Wydziałem Elektrycznym ZUT

Porozumienie o współpracy z WE ZUT

28/03/2018

Dnia 27.03.2018 r. w siedzibie naszej firmy zostało podpisane porozumienie
o współpracy Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego z firmą GRYFTEC.

Porozumienie zakłada między innymi sformalizowanie współpracy w takich obszarach jak praktyki i staże studenckie, wprowadzanie do programu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia tematyki związanej
z zagadnieniami zgłoszonymi przez naszą firmę. Dotyczy również promocji zagadnień do rozwiązania, w ramach tematów prac dyplomowych i w ramach prac studenckich kół naukowych.

Ma ono również na celu zbliżenie środowiska nauki z biznesem. Przyczyni się to do lepszego wykorzystywania posiadanych zasobów i potencjału, oraz pobudzenie współpracy w zakresie aktywności innowacyjnej, oraz doskonalenia zawodowego studentów Wydziału Elektrycznego.

Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani dzisiejszym zwieńczeniem mającej już wcześniej miejsce współpracy.

GRYFTEC- WE ZUTPorozumienie o współpracy ZUT-GRYFTEC