Praktyki studenckie w Gryftec

15/01/2014

Często początkiem kariery zawodowej w naszej firmie jest praktyka studencka. Zasadniczym celem praktyk studenckich jest zintegrowanie nabytej w trakcie studiów wiedzy oraz skonfrontowanie jej z rzeczywistością. Praktykanci otrzymują możliwość zastosowania wiedzy teoretycznej uzyskanej w toku studiów w praktyce.

Osoby biorące udział w praktykach mają możliwość realizowania zadań pod okiem doświadczonych specjalistów w firmie o zasięgu międzynarodowym, wykorzystującej najnowsze technologie.

Pracownik wyznaczony jako opiekun praktykanta deleguje mu zadania, ocenia ich wykonanie a także doradza i służy pomocą. Zależy nam na tym, aby wysiłek młodych ludzi przekładał się zarówno na korzyści dla firmy jak i na zdobyte doświadczenia zawodowe dla praktykantów.

Oferujemy praktyki na stanowiskach:

Projektant VHDL
Projektant urządzeń elektronicznych i PCB
Programista Embedded C
Programista .NET C#

Miejsce praktyk: Szczecin

Jeśli jesteś zainteresowana/y odbyciem praktyki w naszej firmie wypełnij formularz zgłoszeniowy w dziale Praca w Gryftec.

Zapraszamy do współpracy absolwentów Informatyki, Elektroniki, Automatyki, lub kierunków pokrewnych.