Współpraca z Wydziałem Elektrycznym ZUT

Porozumienie o współpracy z WE ZUT

28/03/2018

Dnia 27.03.2018 r. w siedzibie naszej firmy zostało podpisane porozumienie
o współpracy Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego z firmą GRYFTEC.

Porozumienie zakłada między innymi sformalizowanie współpracy w takich obszarach jak praktyki i staże studenckie, wprowadzanie do programu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia tematyki związanej
z zagadnieniami zgłoszonymi przez naszą firmę. Dotyczy również promocji zagadnień do rozwiązania, w ramach tematów prac dyplomowych i w ramach prac studenckich kół naukowych.

Ma ono również na celu zbliżenie środowiska nauki z biznesem. Przyczyni się to do lepszego wykorzystywania posiadanych zasobów i potencjału, oraz pobudzenie współpracy w zakresie aktywności innowacyjnej, oraz doskonalenia zawodowego studentów Wydziału Elektrycznego.

Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani dzisiejszym zwieńczeniem mającej już wcześniej miejsce współpracy.

GRYFTEC- WE ZUTPorozumienie o współpracy ZUT-GRYFTEC