Międzynarodowy Kongres ELIV (Electronic in Vehicles)

29/08/2019

Ponad 1,750 specjalistów i 145 wystawców w dziedzinie elektroniki spotka się wkrótce na międzynarodowej konferencji i targach elektroniki motoryzacyjnej ELIV (Electronic in Vehicales).

Miło nam poinformować, iż firma GRYFTEC po raz pierwszy weźmie udział w 19-stej edycji tego wydarzenia. Kongres ELIV organizowany jest co dwa lata w World Conference Center w Bonn i stał się już najważniejszym tego typu wydarzeniem branżowym, zarówno dla producentów pojazdów, dostawców, firm świadczących usługi jak również przedstawicieli uczelni wyższych. To doskonała okazja do  wymiany informacji i doświadczeń w zakresie współpracy w branży automotive. 

To dwudniowe spotkanie odbędzie się terminie 16-17.10.2019.
Spotkaj się z nami osobiście.


Wszelkie szczegóły dotyczące naszego uczestnictwa jak również zapytania dotyczące spotkania prosimy kierować na marketing@gryftec.com

Członkostwo w organizacji ASAM

19/08/2019

Miło nam poinformować, że firma GRYFTEC została członkiem organizacji ASAM. Association for Standardization of Automation and Measuring Systems  jest organizacją promującą wspólne określenie standardów przemysłowych w dziedzinie automotive.

Stowarzyszenie składa się z ponad 250 organizacji na całym świecie, które zrzesza międzynarodowych producentów samochodów, dostawców narzędzi i usług inżynieryjnych jak również instytuty badawcze z branży motoryzacyjnej. ASAM koncentruje się na standaryzacji wymiany danych między wieloma narzędziami wykorzystywanymi w procesie projektowania pojazdów, ich komponentów i systemów sterowania.

GRYFTEC stał się częścią międzynarodowego stowarzyszenia, które od początku swojego istnienia wspierało standaryzację i opracowało mapy drogowe dla przyszłej standaryzacji interfejsów do opracowywania i testowania ECU.

15 lat GRYFTEC Embedded Systems

01/08/2019

W dniu dzisiejszym rozpoczynamy obchody jubileuszu 15-lecia firmy.
Jubileusz to doskonały czas do podsumowań, wspomnień z początków prowadzonej działalności, dokonania oceny dotychczasowych osiągnieć i wyznaczania nowych celów. To również doskonały moment, aby uczcić to wyjątkowe święto firmy razem ze wszystkimi, którzy swoją pracą oraz zaangażowaniem przyczynili się do rozwoju i sukcesów naszej firmy.
Wyrażamy serdeczne podziękowania naszym Klientom i Partnerom, którzy przez lata współpracowali z nami i nas wspierali. Specjalne podziękowania składamy naszemu doskonałemu zespołowi pracowników za trud włożony w rozwój firmy.
Dzięki wspólnej determinacji udało nam się stworzyć firmę rozpoznawalną na rynku, o silnej pozycji.

Mamy nadzieję, że kolejne lata będą dla nas wszystkich również przepełnione sukcesami, dobrymi pomysłami oraz ciągłym zapałem do dalszego rozwoju.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do stworzenia i rozwoju naszej firmy.

Zarząd firmy GRYFTEC Embedded Systems

czytaj dalej

Zmiana formy prawnej przedsiębiorstwa

04/07/2019

Niniejszym informujemy,  iż  w dniu 01.07.2019 r. nastąpiła zmiany formy prawnej firmy na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wskutek przekształceń zmianie uległa także nazwa firmy.

Nowe dane spółki:
GRYFTEC Embedded Systems Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 38
71-627 Szczecin

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000792417.

REGON 383771077
NIP 8513239259

Zgodnie z art. 5842 § 1 k.s.h. spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego. Zatem z mocy prawa wszystkie zawarte zobowiązania i umowy będą kontynuowane na dotychczasowych zasadach.

Prosimy o odnotowanie opisanej zmiany w Państwa rejestrach
i ewidencjach oraz wystawianie wszelkich dokumentów księgowych (faktur, rachunków), a także kierowanie korespondencji z uwzględnieniem nowych danych spółki.

Praktyki studenckie w okresie wakacyjnym

01/07/2019

Informujemy, iż nabór na praktyki studenckie odbywające się w okresie wakacyjnym został już zakończony.
Serdecznie dziękujemy za nadsyłanie swoich ofert.

Jeśli chcesz odbyć praktyki studenckie w okresie powakacyjnym skontaktuj się z nami poprzez formularz na stronie lub napisz na info@gryftec.com.