Praktyki studenckie

Często początkiem kariery zawodowej w naszej firmie jest praktyka studencka. Zasadniczym celem praktyk studenckich jest zintegrowanie nabytej w trakcie studiów wiedzy oraz skonfrontowanie jej z rzeczywistością. Praktykanci otrzymują możliwość zastosowania wiedzy teoretycznej uzyskanej w toku studiów w praktyce.

Osoby biorące udział w praktykach mają możliwość realizowania zadań pod okiem doświadczonych specjalistów w firmie o zasięgu międzynarodowym, wykorzystującej najnowsze technologie.

Pracownik wyznaczony jako opiekun praktykanta deleguje mu zadania, ocenia ich wykonanie a także doradza i służy pomocą. Zależy nam na tym, aby wysiłek młodych ludzi przekładał się zarówno na korzyści dla firmy jak i na zdobyte doświadczenia zawodowe dla praktykantów.

Zapraszamy do współpracy absolwentów Informatyki, Elektroniki, Automatyki lub kierunków pokrewnych.

Jeśli jesteś zainteresowana/y odbyciem praktyki w naszej firmie wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Wyślij CV


Stanowisko:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).